Kas ir OCTA apdošināšana?

Kas ir OCTA apdošināšana?

OCTA - ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Tā ir obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē.

OCTA apdrošināšanas objekts - ir īpašnieka vai tiesīga transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Kādus riskus sedz OCTA apdrošināšana?

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

Kā darbojas OCTA polise?

OCTA polise atlīdzina transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

Kā tiek aprēķināta OCTA apdrošināšanas prēmijas summa?

OCTA apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem ir:
• Bonus-malus klase;
• OCTA apdrošināšanas termiņš (tandartlīgums - iespējamais apdrošināšanas periods - 3, 6, 9 vai 12 mēneši);
• pilna transportlīdzekļa masa;
• transportlīdzekļa tips;
• transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
• juridiskais statuss – fiziska vai juridiska persona;
• transportlīdzekļa izmantošanas veids.

Kas ir bonus-malus klase?

Bonus-malus klase nodrošina apdrošināmo risku vērtēšanu. Izšķir 17 bonus-malus klases:
• no 1. līdz 5. – pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
• no 7 līdz 17. – pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
• 6. – jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.

Kas var saņemt OCTA atlīdzību?

OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:
• transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
• pasažieris, izraisījušajā transporta līdzeklī;
• gājējs.

Kas atlīdzina OCTA zaudējumus?

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav spēkā esošas OCTA polises, tad zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Vēlāk zaudējumi tiek piedzīti no vainīgās personas.